Documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în Federaţia Rusă

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal. Cererea în cauză poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. PROCURA SPECIALĂ SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL.

Pentru cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 14 ani, cererea se formulează de către minor asistat de ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

 

 DOCUMENTE NECESARE:

  • certificatul de cetăţenie română în care să fie înscris numele minorului sau actul de identitate/paşaportul românesc al părintelui cetăţean roman, dacă la data naşterii copilului cel puţin unul din părinţi era cetăţean roman;
  • certificatul de naştere românesc al minorului (cu CNP) - original şi copie;
  • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă este cazul) - original şi copie;
  • certificatul de deces al părintelui/părinţilor, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul) - original şi copie;
  • actele de identitate ale părinţilor şi minorului, din care să rezulte, cel puţin pentru unul din aceştia, domiciliul în Federaţia Rusă - originale şi copii + traduceri (pentru actele in limba rusă) legalizate la notar.

Dovada domiciliului în Federaţia Rusă (paşaport rus intern) al părinţilor (şi al minorului dacă are un document de identitate propriu) sau orice alt document care atestă stabilirea domiciliului în Federaţia Rusă, eliberat de autorităţile ruse competente, inclusiv paşapoartele CRDS valabile ale părinţilor. În cazul în care unul dintre părinţi deţine paşaport CRDS, iar celălalt nu, părintele care are domiciliul în România va trebui să dea o declaraţie de acord cu privire la stabilirea domiciliului în străinătate.

  • pasaportul românesc anterior/actual/vechi al minorului (dacă e cazul) - original şi copie.

În cazul furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie din Federaţia Rusă, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la un notar; In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului. În cazul pierderii paşaportului, se va întocmi o declaraţie la Secţia Consulară, la momentul depunerii actelor pentru noul paşaport.

ATENŢIE! Prezenţa minorului şi a părinţilor este obligatorie. FORMULARUL PRIVIND ACORDUL PĂRINŢILOR DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SE COMPLETEAZĂ LA GHIŞEU

Taxa 59 euro şi se achită numai cash, în euro, la sediul Secţiei consulare, la momentul depunerii actelor.

Depunerea cererii se face pe bază de programare prin intermediul Ghişeului Consular Online (https://www.econsulat.ro).

 

PENTRU A VERIFICA DACĂ PAŞAPORTUL DUMNEAVOASTRĂ A FOST PRIMIT LA SECŢIA CONSULARĂ MOSCOVA, ACCESAŢI

http://moscova.mae.ro/cauta-pasaport

 

Ultima actualizare: 07.07.2017

În prim plan

Prezență românească la Târgul Internațional MEBEL 2019

27.11.2019

În perioada 18-22 Noiembrie 2019, la Complexul Expoziţional ”Expocenter” din Moscova s-a desfăşurat cea de-a 31-a ediție a Târgului internaţional de mobilă „Mebel…

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

12.08.2019

Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Pentru informarea alegătorilor români din străinătate, a fost…

ZIUA EROILOR ROMÂNIEI 2019 ÎN FEDERAŢIA RUSĂ Inaugurarea a 7 noi monumente în memoria prizonierilor români de război (06.06.2019)

14.06.2019

Pentru marcarea în acest an a ZILEI EROILOR ROMÂNIEI, care coincide cu sărbătoarea creştină Înălţarea Domnului (în 2019, la 6 iunie), ambasadorul României în Federaţia…