Documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

Pentru cetăţenii români minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani, cererea se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 DOCUMENTE NECESARE:

 • certificatul de cetăţenie română in care să fie înscris numele minorului sau actul de identitate/paşaportul românesc al părintelui cetăţean roman, dacă la data naşterii copilului cel puţin unul din părinţi era cetăţean roman – original şi copie;
 • certificatul de naştere românesc al minorului, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, original şi copie (dacă este cazul);
 • certificatul de deces al părintelui/părinţilor, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă - original şi copie (dacă este cazul);
 • cartea de identitate românească, valabilă, a părintelui cetăţean român + paşaport - original şi copie, şi documentul eliberat de autorităţile ruse din care să rezulte dreptul legal de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse - original şi copie;
 • cartea de identitate românească valabilă a celuilalt părinte sau pasaport intern rus/act de identitate strain - original + copie şi traducere in limba română (acolo unde e cazul) autentificate la notar;
 • pasaportul românesc anterior/actual/vechi al minorului (dacă e cazul) - original şi copie.

În cazul furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie din Federaţia Rusă, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la un notar; In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului. În cazul pierderii paşaportului, se va întocmi o declaraţie la Secţia Consulară, la momentul depunerii actelor pentru noul paşaport.

Taxa 59 euro şi se achită numai cash, în euro, la sediul Secţiei consulare, la momentul depunerii actelor.

ATENŢIE! Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie

ÎN CAZUL ÎN CARE MINORUL A DEŢINUT ANTERIOR UN PAŞAPORT CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, ESTE NECESARĂ ÎNTÂI PARCURGEREA PROCEDURII DE STABILIRE A DOMICILIULUI MINORULUI ÎN ROMÂNIA. În acest caz vă rugăm să vă adresaţi Secţiei Consulare (moscova.cons@mae.ro)

Depunerea cererii se face pe bază de programare prin intermediul Ghişeului Consular Online (https://www.econsulat.ro).

PENTRU A VERIFICA DACĂ PAŞAPORTUL DUMNEAVOASTRĂ A FOST PRIMIT LA SECŢIA CONSULARĂ MOSCOVA, ACCESAŢI

http://moscova.mae.ro/cauta-pasaport


 

Pentru cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 14 ani, cererea se formulează de către minor asistat de ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

DOCUMENTE NECESARE:

 • certificatul de cetăţenie română in care să fie înscris numele minorului sau actul de identitate/paşaportul românesc al părintelui cetăţean roman, dacă la data naşterii copilului cel puţin unul din părinţi era cetăţean roman;
 • cartea de identitate a minorului, aflată în termen de valabilitate, original şi copie şi documentul eliberat de autorităţile ruse din care să rezulte dreptul legal de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse - original şi copie;
 • certificatul de naştere românesc al minorului, original şi copie;
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, original şi copie (dacă este cazul);
 • certificatul de deces al părintelui/părinţilor, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă - original şi copie (dacă este cazul);
 • cartea de identitate românească, valabilă, a părintelui cetăţean român + paşaport - original şi copie;
 • cartea de identitate românească valabilă a celuilalt părinte sau pasaport intern rus/act de identitate strain - original + copie şi traducere in limba română (acolo unde e cazul) autentificate la notar;
 • pasaportul românesc anterior/actual/vechi al minorului (dacă e cazul) - original şi copie.

În cazul furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie din Federaţia Rusă, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la un notar; In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului. În cazul pierderii paşaportului, se va întocmi o declaraţie la Secţia Consulară, la momentul depunerii actelor pentru noul paşaport.

Taxa 59 euro şi se achită numai cash, în euro, la sediul Secţiei consulare, la momentul depunerii actelor.

ATENŢIE! Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare prin intermediul Ghişeului Consular Online (https://www.econsulat.ro).

PENTRU A VERIFICA DACĂ PAŞAPORTUL DUMNEAVOASTRĂ A FOST PRIMIT LA SECŢIA CONSULARĂ MOSCOVA, ACCESAŢI

http://moscova.mae.ro/cauta-pasaport

 

Ultima actualizare: 07.07.2017

În prim plan

Prezență românească la Târgul Internațional MEBEL 2019

27.11.2019

În perioada 18-22 Noiembrie 2019, la Complexul Expoziţional ”Expocenter” din Moscova s-a desfăşurat cea de-a 31-a ediție a Târgului internaţional de mobilă „Mebel…

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

12.08.2019

Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Pentru informarea alegătorilor români din străinătate, a fost…

ZIUA EROILOR ROMÂNIEI 2019 ÎN FEDERAŢIA RUSĂ Inaugurarea a 7 noi monumente în memoria prizonierilor români de război (06.06.2019)

14.06.2019

Pentru marcarea în acest an a ZILEI EROILOR ROMÂNIEI, care coincide cu sărbătoarea creştină Înălţarea Domnului (în 2019, la 6 iunie), ambasadorul României în Federaţia…