Înscrierea documentelor emise de autorităţile…

Certificate de căsătorie

Certificate de căsătorie

Actele de căsătorie întocmite în străinătate au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.  Cetăţenii români au obligaţia ca în termen de 6 luni de la înregistrarea căsătoriei la autorităţile străine să solicite transcrierea certificatului de căsătorie.

Ambasada României la Moscova înscrie în registrele de stare civilă româneşti certificatele de căsătorie şi eliberează certificate româneşti numai dacă actele de stare civilă sunt emise de autorităţile Federaţiei Ruse şi căsătoria a fost încheiată pe teritoriul actual al Federaţiei Ruse, în graniţele sale recunoscute pe plan international.

Atenţie! Pentru persoanele care au depus jurământul de credinţă faţă de România ulterior datei de 21 ianuarie 2018, termenul de depunere a cererilor de înscriere este de 90 de zile de la data depunerii jurământului.

Atenţie! Nu pot depune cereri prin procură, nici la Ambasadă nici în România, persoanele care au redobândit cetăţenia română în temeiul art.10 saz 11 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991. 

Documente necesare:

- certificatul de cetăţenie română (original si copie), dacă e cazul;

- certificatul de căsătorie eliberat de Federaţia Rusă (NUMAI MODEL NOU, FĂRĂ APOSTILĂ) – original, copie legalizată şi traducere în limba română legalizată la notar;

- pentru cetăţeanul roman certificat de nastere românesc - original şi copie;

- certificat de naştere soţ/soţie cetăţean strain – original, copie legalizată şi traducere în limba română legalizată la notar;

- actul/actele de identitate al soţului/soţilor cetăţean/cetăţeni roman/români:  cartea de identitate românească- original şi copie sau act de identitate strain cu dovada domiciliului  – original, copie legalizata şi traducere in limba romana legalizată la notar (dacă e cazul);

- documentul de identitate al soţului cetăţean strain, cu dovada domiciliului - pasaport intern rus sau alt document de identitate strain – original, copie legalizată şi traducere în limba română legalizată la notar (dacă e cazul).

 

În cazul în care căsătoria a fost încheiată după data de 1 octombrie 2011, este necesară prezenţa ambilor soţi.

Certificatul de căsătorie românesc eliberează în aceeaşi zi, în regim de gratuitate.

 

Important:

Înscrierea unei noi căsătorii se face numai în conditiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român are înscrise în registrele de stare civilă române toate modificările intervenite în statutul civil (divorţ/deces al soţului); dovada se face prezentând certificatul de naştere românesc sau, dupa caz, de căsătorie, cu toate menţiunile înscrise, eliberat de autorităţile române. Misiunile diplomatice nu pot efectua înscrierile de menţiuni de divorţ/deces al soţului.

Soţul cetăţean străin care a fost căsătorit anterior, trebuie să prezinte dovada desfacerii sau încetării căsătoriei.

Cererea de înscriere a căsătoriei se depune de către soţul cetăţean român.

Depunerea cererii se face numai pe bază de programare prin intermediul Ghişeului Consular Online (https://www.econsulat.ro). 

 

Ultima actualizare: 05.02.2018

În prim plan

Prezență românească la Târgul Internațional MEBEL 2019

27.11.2019

În perioada 18-22 Noiembrie 2019, la Complexul Expoziţional ”Expocenter” din Moscova s-a desfăşurat cea de-a 31-a ediție a Târgului internaţional de mobilă „Mebel…

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

12.08.2019

Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Pentru informarea alegătorilor români din străinătate, a fost…

ZIUA EROILOR ROMÂNIEI 2019 ÎN FEDERAŢIA RUSĂ Inaugurarea a 7 noi monumente în memoria prizonierilor români de război (06.06.2019)

14.06.2019

Pentru marcarea în acest an a ZILEI EROILOR ROMÂNIEI, care coincide cu sărbătoarea creştină Înălţarea Domnului (în 2019, la 6 iunie), ambasadorul României în Federaţia…