Documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în Federaţia Rusă

DOMICILIUL unei persoane fizice este acolo unde ea îşi are locuinţa statornică sau principală. (Articolul 13 – Decretul 31/ 1954). Cetăţenii români au dreptul sa-si stabilească sau să-şi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa. Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât UN SINGUR DOMICILIU si/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele. (articolul 25 alineatele 2 si 3 OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005 cu modificările şi completările ulterioare;)

Pentru cetăţenii care doresc să-şi schimbe domiciliul din străinătate în România – aveţi posibilitatea de a accesa pagina web a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date http://dgepmb.ro/evidenta-persoanelor/42

 DOCUMENTE NECESARE:

 • certificat cetățenie română (dacă e cazul) – original şi copie;
 • certificat de naștere românesc (cu CNP) - original şi copie;
 • certificat de căsătorie românesc (daca e cazul) - original şi copie; în cazul în care a încetat căsătoria este absolut necesară prezentarea certificatului de naştere cu menţiuni de căsătorie şi divorţ;
 • certificatul deces românesc al soţului/soţiei, original şi copie (pentru cei văduvi);
 • cartea de identitate/ cartea de identitate provizorie /buletinul de identitate românesc, original si copie (dacă e cazul) ATENŢIE: În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române;
 • pasaportul anterior/actual/vechi romanesc (dacă e cazul), original si copie;
 • In cazul furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie din Federaţia Rusă, cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat şi legalizată la un notar; In cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului. În cazul pierderii paşaportului, se va întocmi o declaraţie la Secţia Consulară, la momentul depunerii actelor pentru noul paşaport;
 • dovada domiciliului din Federaţia Rusă:
  • paşaport intern rus pentru persoanele cu dublă cetăţenie - original şi copie + traducere în limba română legalizată la notar (pagina cu datele personale şi pagina cu domiciliul);
  • orice alt document care atestă stabilirea domiciliului în Federaţia Rusă, eliberat de autorităţile ruse competente - original şi copie + traducere în limba română legalizată la notar.

Taxa 59 euro şi se achită numai cash, în euro, la sediul Secţiei consulare, la momentul depunerii actelor.

Depunerea cererii se face pe bază de programare prin intermediul Ghişeului Consular Online (https://www.econsulat.ro).

 

PENTRU A VERIFICA DACĂ PAŞAPORTUL DUMNEAVOASTRĂ A FOST PRIMIT LA SECŢIA CONSULARĂ MOSCOVA, ACCESAŢI

http://moscova.mae.ro/cauta-pasaport

 

Ultima actualizare: 07.07.2017

În prim plan

Prezență românească la Târgul Internațional MEBEL 2019

27.11.2019

În perioada 18-22 Noiembrie 2019, la Complexul Expoziţional ”Expocenter” din Moscova s-a desfăşurat cea de-a 31-a ediție a Târgului internaţional de mobilă „Mebel…

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

12.08.2019

Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Pentru informarea alegătorilor români din străinătate, a fost…

ZIUA EROILOR ROMÂNIEI 2019 ÎN FEDERAŢIA RUSĂ Inaugurarea a 7 noi monumente în memoria prizonierilor români de război (06.06.2019)

14.06.2019

Pentru marcarea în acest an a ZILEI EROILOR ROMÂNIEI, care coincide cu sărbătoarea creştină Înălţarea Domnului (în 2019, la 6 iunie), ambasadorul României în Federaţia…