Documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu temporar

 

Paşaportul simplu temporar

Paşaportul simplu temporar, cu valabilitate de 1 an,  se poate elibera cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, atunci când solicitantul probează necesitatea continuării imediate a călătoriei în străinătate, reglementării şederiiF, o situaţie de excepţie/urgenţă sau în situaţia în care solicitantul nu doreşte eliberarea unui paşaport simplu electronic.

Documentele necesare sunt aceleaşi ca pentru depunerea cererilor de paşapoarte simple electronice – în funcţie de domiciliul şi vârsta titularului.

Prezentarea documentelor justificative este obligatorie:

 • în original și copie xerox, pentru actele emise de instituţiile române,
 • în original şi traducere legalizată în limba română, pentru actele emise de instituţiile străine. 

Cererile pentru elibererarea pașapoartelor temporare pot fi depuse doar personal.

În cazul minorilor este obligatorie prezența ambilor părinți și a minorului.

Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.

 

TERMENE DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR

 1. În 90 de zile lucrătoare pentru pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic (termenul de eliberare, în acest caz, este termenul legal general de eliberare a pașaportului simplu electronic).
 2. În 3 zile lucrătoare, în următoarele situaţii:
 • când titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;
 • când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 • când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;
 • când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte;
 • pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea;
 • în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

În vederea eliberării pașaportului simplu temporar, situațiile prevăzute mai sus trebuie  să fie dovedite de solicitanți cu documente justificative, după caz, astfel:

 • documente emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul/statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical;
 • documente care să probeze faptul că este necesară continuarea călătoriei în străinătate pentru cetățenii români care nu mai posedă documente de călătorie valabile;
 • documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate.

Taxa - 20 euro. Se achită numai cash, în euro, la sediul Secţiei consulare, la momentul depunerii actelor.

Depunerea cererii se face pe bază de programare prin intermediul Ghişeului Consular Online (https://www.econsulat.ro).

 

 

Ultima actualizare: 03.10.2018

În prim plan

Prezență românească la Târgul Internațional MEBEL 2019

27.11.2019

În perioada 18-22 Noiembrie 2019, la Complexul Expoziţional ”Expocenter” din Moscova s-a desfăşurat cea de-a 31-a ediție a Târgului internaţional de mobilă „Mebel…

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

12.08.2019

Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Pentru informarea alegătorilor români din străinătate, a fost…

ZIUA EROILOR ROMÂNIEI 2019 ÎN FEDERAŢIA RUSĂ Inaugurarea a 7 noi monumente în memoria prizonierilor români de război (06.06.2019)

14.06.2019

Pentru marcarea în acest an a ZILEI EROILOR ROMÂNIEI, care coincide cu sărbătoarea creştină Înălţarea Domnului (în 2019, la 6 iunie), ambasadorul României în Federaţia…