Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Documente de călătorie şi de identitate

Documente de călătorie

INFORMAŢII GENERALE

Ambasada României la Moscova procesează cereri de paşapoarte electronice simple, diplomatice şi de serviciu, paşapoarte temporare şi titluri de călătorie, prin sistemul informatic integrat de management - sistem biometric.

Din necesitatea prelevării datelor biometrice, prezenţa solicitantului de paşaport/ titlu de călătorie la sediul ambasadei este obligatorie, iar actele necesare trebuie prezentate în original.

CADRUL JURIDIC:

România, ca stat membru al Uniunii Europene, a introdus în circulaţie paşapoarte electronice care conţin datele biometrice ale titularului (amprente digitale si fotografia) in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre.

1. Legea nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate cu modificările si completările ulterioare

2. H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005;

Paşapoartele româneşti model 2001 îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.

Paşapoartele româneşti model 2001 nu se pot prelungi.

Reglementările legale in vigoare NU permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin poştă.

Fiecare minor care circulă în străinătate trebuie să aibă propriul document de călătorie – NU mai poate fi inclus in documentul de călătorie al părinţilor.

Valabilitatea paşaportului electronic este de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani.

DEPUNEREA CERERII:

  • Personal, în ţară, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din subordinea Instituţiilor Prefectului de pe raza judeţului de domiciliu;
  • Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Moscova - dacă vă aflaţi în Federaţia Rusă şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

Depunerea cererii se face pe bază de programare prin intermediul Ghişeului Consular Online (https://www.econsulat.ro).

Prezenţa personală la Secţia consulară a solicitanţilor pentru depunerea cererii este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice - fotografierea şi preluarea amprentelor digitale ale viitorilor titulari de paşapoarte, conform normelor legale în vigoare.

Recomandare: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină

După depunerea cererii paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

Taxa 59 euro şi se achită numai cash, în euro, la sediul Secţiei consulare, la momentul depunerii actelor.

Titlul de călătorie este gratuit, se eliberează în aceeaşi zi în care au fost depuse actele.

 

ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE:

Termenul de eliberare a paşaportului românesc, conform prevederilor legale, este de maxim 90 zile calendaristice de la data depunerii cererii.

Paşapoartele electronice nu se eliberează în regim de urgenţă. 

Secţia consulară a Ambasadei României la Moscova este competentă pentru preluarea cererilor, datelor şi documentelor justificative ale solicitanţilor pe care le transmite automat în România in sistem electronic securizat.

Paşapoartele se confecţionează in România şi se trimit ulterior la Secţia consulară.

Eliberarea are loc la sediul Secţiei consulare, pe baza semnăturii titularului sau a unei persoane împuternicite de titular prin procură autentică, în cadrul programului de lucru, fără programare în zilele lucrătoare în intervalul orar 09:00 – 16:00, prezentând chitanţa, un document de identitate şi paşaportul anterior.

PENTRU A VERIFICA DACĂ PAŞAPORTUL DUMNEAVOASTRĂ A FOST PRIMIT LA SECŢIA CONSULARĂ MOSCOVA, ACCESAŢI

http://moscova.mae.ro/cauta-pasaport

Documente de identitate

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu eliberează cărţi de identitate, cu excepţia primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani. Cartea de identitate se eliberează doar în România. Persoanele interesate pot solicita autentificarea de către ambasadă a unei procuri speciale prin care să împuternicească pe cineva din România pentru depunerea tuturor documentelor necesare eliberării cărţii de identitate.

 

Ultima actualizare: 07.07.2017

În prim plan

Prezență românească la Târgul Internațional MEBEL 2019

27.11.2019

În perioada 18-22 Noiembrie 2019, la Complexul Expoziţional ”Expocenter” din Moscova s-a desfăşurat cea de-a 31-a ediție a Târgului internaţional de mobilă „Mebel…

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

12.08.2019

Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Pentru informarea alegătorilor români din străinătate, a fost…

ZIUA EROILOR ROMÂNIEI 2019 ÎN FEDERAŢIA RUSĂ Inaugurarea a 7 noi monumente în memoria prizonierilor români de război (06.06.2019)

14.06.2019

Pentru marcarea în acest an a ZILEI EROILOR ROMÂNIEI, care coincide cu sărbătoarea creştină Înălţarea Domnului (în 2019, la 6 iunie), ambasadorul României în Federaţia…