Fotocronică

Expoziţia „Cărţi rare ale Primei revoluţii ştiinţifice din Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj Napoca: de la cartea lui Copernic (1543) la cartea lui Newton (1687)” (21.11.2017)

  • Exhibition "Rare Books of the First Scientific Revolution of the Romanian Academy Library, Cluj Napoca Branch: From the Copernicus Book (1543) to Newton's Book (1687)"
  • Выставка «Редкие книги Первой научной революции из Библиотеки Румынской Академии, филиал Клуж-Напока: от книги Коперника (1543 г.) до книги Ньютона (1687 г.)»

În prim plan

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019

12.08.2019

Alegerile prezidențiale din 2019 vor avea loc în data de 10 noiembrie (turul I) și 24 noiembrie (turul II). Pentru informarea alegătorilor români din străinătate, a fost…

ZIUA EROILOR ROMÂNIEI 2019 ÎN FEDERAŢIA RUSĂ Inaugurarea a 7 noi monumente în memoria prizonierilor români de război (06.06.2019)

14.06.2019

Pentru marcarea în acest an a ZILEI EROILOR ROMÂNIEI, care coincide cu sărbătoarea creştină Înălţarea Domnului (în 2019, la 6 iunie), ambasadorul României în Federaţia…

ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ŞI ZIUA COPILULUI 2019 LA MOSCOVA

03.06.2019

Ca în fiecare an, la 1 iunie 2019, Ambasada României la Moscova a marcat Ziua Românilor de Pretutindeni şi Ziua Copilului împreună cu membrii comunităţii româneşti din…